Introducere

TONALE MEDICAL SRL, cu sediul în Str. Gala Galaction 61, Sector 1 București, CUI 32554462, este operatorul de date cu caracter personal al site-ului web www.institutulnasului.ro.

Prezenta politică de confidențialitate descrie modul în care TONALE MEDICAL SRL colectează, utilizează și protejează informațiile personale ale utilizatorilor site-ului web www.institutulnasului.ro.

Ce informații colectăm

TONALE MEDICAL SRL colectează următoarele informații personale ale utilizatorilor site-ului web www.institutulnasului.ro:

Cum utilizăm informațiile

TONALE MEDICAL SRL utilizează informațiile personale ale utilizatorilor site-ului web www.institutulnasului.ro în următoarele scopuri:

Cui comunicăm informațiile

TONALE MEDICAL SRL poate comunica informațiile personale ale utilizatorilor site-ului web www.institutulnasului.ro în următoarele cazuri:

Cum protejăm informațiile

TONALE MEDICAL SRL implementează măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor site-ului web www.institutulnasului.ro împotriva accesului neautorizat, utilizării, divulgării, modificării sau distrugerii.

Drepturile dvs.

Aveți următoarele drepturi cu privire la informațiile dvs. personale: